Το φεστιβάλ

Όπου αυξάνονται τα σύνορα, υπάρχει η ανάγκη των ανθρώπων για ζωή και δημιουργία. Τα σύνορα που χωρίζουν τις χώρες, τους ανθρώπους, αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και έκφρασης, τις ποικίλες μορφές τέχνης, τις διαφορετικές κουλτούρες. Ένας κόσμος σπασμένος σε πολλούς κόσμους. Και στον πυρήνα, οι νέοι. Που έχουν την ανάγκη να ζήσουν μαζί. Να ακυρώσουν τα σύνορα, να συναντηθούν. Σε αυτό το «μαζί» θέλουμε να συμβάλουμε με το #SKG Bridges Festival. Όλες οι τέχνες μαζί. Όλοι οι νέοι μαζί.

Το #SKG Bridges Uprising Art & Culture Festival είναι ένα φεστιβάλ πολιτισμού για νέους, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Στόχος είναι η σύμπραξη φορέων, δημιουργικών ομάδων και πρωτοβουλιών της πόλης και η συμμετοχή καλλιτεχνών από χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που θέλουν να δημιουργήσουν και να παραγάγουν νέες συνθέσεις, νέες ενότητες. Για το κοινό μέλλον.

Ομάδα

Life Events ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας #SKG Bridges Festival

Αδριανός Τρίκας-Πανδής

Υπεύθυνος Παραγωγής #SKG Bridges Festival

Ματούλα Κούτσαρη

Συντονίστρια στο #SKG Bridges Festival

Σχεδιασμός και ανάπτυξη από τους Studio Hervik και M.E.Kreate